Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Stichting Apeldoorn Direct verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze pagina zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2021. Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Wij respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Apeldoorn Direct verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
 • Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van onze lezersacties
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende interessegebieden via social media
 • Apeldoorn Direct verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Verder verwerken we IP adressen om ervoor te zorgen dat onze websites goed functioneren en te beschermen tegen kwaadwillenden.

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Apeldoorn Direct verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Nieuwsbrief abonnees

 • E-mailadres
 • IP adres

Website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Deelnemers lezersactie

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Bankrekeningnummer
 • IP adres

Redacteuren/Bloggers

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@apeldoorndirect.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang we gegevens bewaren

Apeldoorn Direct bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of waartoe wij verplicht worden volgens de wet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Apeldoorn Direct neemt geen geautomatiseerde besluiten over de persoonlijke levenssfeer.

Nieuwsbrief

Apeldoorn Direct biedt een nieuwsbrief aan waarmee klanten en geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws en/of ontwikkelingen binnen Apeldoorn Direct. Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees met expliciete toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG verplicht lidstaten ertoe uitzonderingen of afwijkingen van de AVG vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. De Nederlandse wetgever heeft dat gedaan in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

 • Geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • Geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • Geen recht op rectificatie
 • Geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • Geen recht op bezwaar tegen de verwerking
 • Geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

Je hebt als website bezoeker, klant, redacteur of blogger het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar redactie@apeldoorndirect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Apeldoorn Direct zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

E-mail: redactie@apeldoorndirect.nl

Adres: ACEC gebouw Roggestraat 44 7311 CD Apeldoorn

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Apeldoorn Direct neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.